Aktuality

31. 3. 2023 23:31

Labyrintem Jurkovičova světa - tisková zpráva


Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se slovenským partnerem Matúšovo kráľovstvo, o.s. z Piešťan dokončili, v rámci Fondu malých projektů dobíhajícího plánovacího období 2014 – 20, přeshraniční projekt "Labyrintem Jurkovičova světa".

Realizací MP vznikly 2 produkty (soubor 6 videospotů a tištěný infomateriál) zhodnocující potenciál kulturního a přírodního dědictví česko-slovenského příhraničí, došlo k upevnění probíhající kvalitní spolupráce mezi stávajícími partnery v oblasti cestovního ruchu a k podpoře zvýšení atraktivity území pro návštěvníky a obyvatele příhraničního území.

Více informací k prokjektu naleznete na tomto odkaze.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, prostřednictvím Fondu malých projektů, spravovaného Regionem Bílé Karpaty.