O spolku

Aktivita "Jurkovičův svět" vznikla v průběhu roku 2003, kdy byla vyvíjena neformální činnost bez právní subjektivity. Její vize a první záměry byly následně veřejně prezentovány 14. listopadu 2003 v Trenčianských Teplicích na 3. zasedání česko-slovenské (slovensko-české) mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Následně bylo na podzim roku 2006 založeno vlastní občanské sdružení, které 14. dubna 2007 získalo registrací na Ministerstvu vnitra ČR svou právní subjektivitu. S ohledem na právní změnu legislativy jsme od ledna 2014 spolek.

Charakteristika

Hlavním posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje území a partnerství v oblasti česko-slovenského příhraničí při kulturních, společenských, sportovních a ostatních rozvojových aktivitách jednotlivců a kolektivů České republiky spojené s jeho propagací a tvorbou regionálních produktů.

Aktivity

  • realizace a rozvoj Minigalerie rozhleden a minimundusu Jurkovičův svět a aktivit s nimi spojených;
  • ochrana, rozvoj a propagace historického, kulturního a přírodního dědictví, volnočasového a turistického potenciálu regionů;
  • spolupráce a součinnost se zahraničními subjekty, koordinace projektů a podpora vzniku produktů zaměřených na rozvoj území a obcí, kulturní a turistické infrastruktury a životního prostředí;
  • tvorba, výroba a distribuce informačních a metodických materiálu a pomůcek;
  • informování, osvěta a vzdělávání všech vrstev obyvatel
    a návštěvníků území;
  • lektorské, kurzovní, metodické a vzdělávací aktivity;
  • sportovní, relaxační, zájmové a jiné související aktivity.
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
01. 01. 2024
s dostatkem zdraví a štěstí, ale i úsměvu !
01. 06. 2023
Informujeme návštěvníky, že Minigalerie rozhleden je
31. 03. 2023

Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se...

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.