Touha a záliba ...

... rozhlížet se, je vlastní snad všem pozemským národům.
Existuje však několik málo zemí, kde byla povýšena na něco více - na součást životního stylu.
Stala se dokonce uměním, jež mělo své obdivovatele, mistry a mecenáše. Dala vzniknout stavbám, mnohdy jednoduchým, jindy zase velmi nákladným a honosným, které z čistě užitného hlediska nikdy neměly skoro žádný praktický význam.
Jejich jediným účelem bylo poskytnout člověku potěšení z výhledu...

(Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska)

Stavba výhledová, nebo-li rozhledna - je tedy účelový objekt, jehož hlavním posláním je umožnit člověku výhled do krajiny. Ten by měl být pokud možno co nejrozsáhlejší a neomezený žádnými překážkami.

Rozhledny a vyhlídková místa v České a Slovenské republice

Česká i Slovenská republika nejsou, co do rozlohy, velkými zeměmi. Obě nemají moře, po němž by bylo možné doplout k jiným světům, ani takové velehory, jejichž strmé a zasněžené štíty by vládly celému kontinentu.

Jejich přírodní krásy spočívají v něčem jiném: v rozmanitosti a pestrosti krajiny, jejich každý kout v sobě skrývá cosi nového, kouzelného a neopakovatelného...

Svět česko-slovenkých rozhleden je velmi rozmanitý a pestrý, řada staveb se vymyká běžnému rámci klasických turistických objektů někdy, svým původem, jindy účelem či provedením.

Neděláme zde "konkurenci" speciálním rozhlednovým serverům, nýbrž prezentujeme místa, která byla námi navštívená, neboť i pro nás se tato záliba stala nejen životním stylem, ale i oblastí tvůrčích činností...

Rozhledny jako na dlani ...

A postupně zahusťujeme...
 
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
20. 04. 2018
...s ohledem na spolupořádání Mistrovství Moravy v orientačním běhu, konaném v okolí Luhačovic,
28. 03. 2018
Minigalerie rozhleden je po dobu Velikonoc uzavřená.
11. 04. 2017
Pro právě probouzející se 2017. turistickou sezónu na Luhačovském...
18. 01. 2017
Další otisk snažení Jurkovičova světa ze závěru roku 2016 v krajině...