Aktuality

15. 4. 2014 17:30

Rekognoskácia, legalizácia a vyznačenie nových MTB cykloturystických trás v pohraničnom území RBK - Povážský Inovec


Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inocec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku.

Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, o.s., Združenie obcí  Mikroregión Machnáč - Inovec, Mesto Trenčín a MAS Beckov - Čachtice – Tematín.

Obnovované cyklotrasy mali celkovú dĺžku 200 km. Cykloturistické trasy boli modernizované aj obrázkovými cyklosmerovkami a pribudli aj 3 nové imidžové miesta. Takisto bolo zrekognoskovaných nových 200 km cykloturistických trás, hlavne v zámere Bike Park Považský Inovec.

Za týmto účelom sa spracovali zjednodušené dokumentácie a prebehlo legalizačné konanie, najmä s majiteľmi lesov a ochranou prírody. Výsledkom bolo povolenie vyznačenie nových 50 km cykloturistických trás. Na všetkých cykloturistických trasách v projekte bolo realizované maľované značenie, výroba i montáž prvkov cykloturistického značenia., ako aj publicita donora.

Všetky riešené trasy boli podrobne zamerané a boli umiestnené na cykloportál TN.sk.
V závere projektu bol vydaný voľne sťahovateľný elektronický sprievodca  „Bicyklom k najatraktívnejším lokalitám  v prihraničnom regióne Považského Inovca“.  Sprievodca naviguje návštevníkov k 20 zaujímavým lokalitám v riešenom území, kam sa možno dostať na bicykli, ležiacim na oboch stranách hranice.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.