O spolku

Aktivita "Jurkovičův svět" vznikla v průběhu roku 2003, kdy byla vyvíjena neformální činnost bez právní subjektivity. Její vize a první záměry byly následně veřejně prezentovány 14. listopadu 2003 v Trenčianských Teplicích na 3. zasedání česko-slovenské (slovensko-české) mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Následně bylo na podzim roku 2006 založeno vlastní občanské sdružení, které 14. dubna 2007 získalo registrací na Ministerstvu vnitra ČR svou právní subjektivitu. S ohledem na právní změnu legislativy jsme od ledna 2014 spolek.

Charakteristika

Hlavním posláním sdružení je sdružovat fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje území a partnerství v oblasti česko-slovenského příhraničí při kulturních, společenských, sportovních a ostatních rozvojových aktivitách jednotlivců a kolektivů České republiky spojené s jeho propagací a tvorbou regionálních produktů.

Aktivity

  • rozvoj a propagace česko-slovenského příhraničí a jeho volnočasového a turistického potenciálu;
  • příprava nových rozvojových projektů a regionálních produktů spojených s ekonomickým a turistickým využití krajiny;
  • výstavba a stavební úpravy nových a starých tras a stezek (turistika, cyklo, lyže, apod.), oddychových zón a rekreačních areálů a dalších objektů pro volný čas a cestovní ruch včetně jejich správy;
  • ochrana a rozvoj historického, kulturně-společenského dědictví předků v česko-slovenském příhraničí;
  • spolupráce a součinnost s místními a zahraničními subjekty mající vazbu a vztah nejen k česko-slovenskému příhraničí;
  • koordinace projektů a podpora vzniku produktů zaměřených k rozvoji tohoto území;
  • poradenská činnost.
 
 
07. 08. 2016

Minigalerie rozhleden je od pondělí 8.8. až do neděle 14.8. z...

02. 02. 2016
13. ledna 2016 jsme se v Uherském Hradišti zúčastnili slavnostního předávání Kulturního grantu...
01. 01. 2016

Ať s tou šestnáctkou jde(me)te konečně všichni správnou cestou,...

31. 12. 2015
Poslední den roku 2015 jsem strávili exkurzí na česko-slovenském, resp. slovensko-českém pomezí,