O spolku

Aktivita "Jurkovičův svět" vznikla v průběhu roku 2003, kdy byla vyvíjena neformální činnost bez právní subjektivity. Její vize a první záměry byly následně veřejně prezentovány 14. listopadu 2003 v Trenčianských Teplicích na 3. zasedání česko-slovenské (slovensko-české) mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Následně bylo na podzim roku 2006 založeno vlastní občanské sdružení, které 14. dubna 2007 získalo registrací na Ministerstvu vnitra ČR svou právní subjektivitu. S ohledem na právní změnu legislativy jsme od ledna 2014 spolek.

Charakteristika

Hlavním posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje území a partnerství v oblasti česko-slovenského příhraničí při kulturních, společenských, sportovních a ostatních rozvojových aktivitách jednotlivců a kolektivů České republiky spojené s jeho propagací a tvorbou regionálních produktů.

Aktivity

  • rozvoj a propagace česko-slovenského příhraničí a jeho volnočasového a turistického potenciálu;
  • příprava nových rozvojových projektů a regionálních produktů spojených s ekonomickým a turistickým využití krajiny;
  • výstavba a stavební úpravy nových a starých tras a stezek (turistika, cyklo, lyže, apod.), oddychových zón a rekreačních areálů a dalších objektů pro volný čas a cestovní ruch včetně jejich správy;
  • ochrana a rozvoj historického, kulturně-společenského dědictví předků v česko-slovenském příhraničí;
  • spolupráce a součinnost s místními a zahraničními subjekty mající vazbu a vztah nejen k česko-slovenskému příhraničí;
  • koordinace projektů a podpora vzniku produktů zaměřených k rozvoji tohoto území;
  • poradenská činnost.
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
20. 04. 2018
...s ohledem na spolupořádání Mistrovství Moravy v orientačním běhu, konaném v okolí Luhačovic,
28. 03. 2018
Minigalerie rozhleden je po dobu Velikonoc uzavřená.
11. 04. 2017
Pro právě probouzející se 2017. turistickou sezónu na Luhačovském...
18. 01. 2017
Další otisk snažení Jurkovičova světa ze závěru roku 2016 v krajině...