Minigalerie rozhleden
- centrum česko-slovenských rozhlednářů

"Rozhlednářem" se stává každý z nás v okamžiku výstupu na svou první rozhlednu proto, aby se z ní kochal výhledy na krásy okolní krajiny…

(RaBe: Minigalerie rozhleden)

U nás v Minigalerii rozhleden na žádný kopec lézt nemusíte a přitom budete mít kolem sebe spoustu rozhleden jako na dlani… a třeba vás to nastartuje na nějaký ten kopec ke skutečné rozhledně vystoupit…

Filozofie záměru

Minigalerie rozhleden přímo navazuje a rozvíjí aktivity již zrealizovaného našeho česko-slovenského projektu "Interaktivní 3D databáze rozhleden česko-slovenského pohraničí“, jehož výstupem bylo zmapování rozhleden ve společném příhraničí České a Slovenské republiky, spojené s tvorbou 18 modelů těchto úchvatných staveb.
 
Na obou stranách společné česko-slovenské hranice neexistuje ucelená koordinace postupů poskytování kvalitních informací o rozhlednách a výhledových místech, o něž začal být v posledních několika letech mezi laickou veřejností obrovský zájem. V globálu se dá říci, že propagace a poskytování kvalitních informací v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky je řešena spíše lokálně, např. na úrovni jednotlivých obcí, v jejichž katastrech rozhledny stojí a to formou drobných propagačních tiskovin. A tuto skutečnost chceme našim společným úsilím zlepšit.
 
Prostřednictvím naší Minigalerie rozhleden usilujeme o integraci kulturního, historického a architektonického dědictví se současným pojetím budování rozhleden; napomůžeme „nasát“ atmosféru krás a jedinečnosti těchto objektů a věříme, že zvýšíme zájem veřejnosti zabývat se vlastní historií s možností vytvoření "odrazového" můstku pro poznání reálného světa existujících a funkčních rozhleden v kontextu propagace a rozvoje partnerské spolupráce organizací napříč spektrem socioekonomických aktivit současné občanské společnosti.
 
Tak jako při předešlých projektech, tak i zde, s námi spolupracuje náš dlouholetý zahraniční partner - Matúšovo kráľovstvo o.z., které pozoruhodným způsobem rozvíjí svůj areál Parku miniatur v obci Podolie nedaleko Pieštian na straně slovenské.

A třeba brzká setkáni…

... pokud si dnes čtete tyto řádky, doufáme, že Vás jednou - dříve či později - v naší Minigalerii rozhleden s radostí přivítáme, ať už jako návštěvníky při pěším nebo cykloturistickém individuální, rodinném či školním výletě, spojeným s poznáním největších moravských lázní Luhačovic...
...najdete nás zde (mapa).
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika prostřednictvím Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
 
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
20. 04. 2018
...s ohledem na spolupořádání Mistrovství Moravy v orientačním běhu, konaném v okolí Luhačovic,
28. 03. 2018
Minigalerie rozhleden je po dobu Velikonoc uzavřená.
11. 04. 2017
Pro právě probouzející se 2017. turistickou sezónu na Luhačovském...
18. 01. 2017
Další otisk snažení Jurkovičova světa ze závěru roku 2016 v krajině...