Minigalerie rozhleden
- centrum česko-slovenských rozhlednářů

"Rozhlednářem" se stává každý z nás v okamžiku výstupu na svou první rozhlednu proto, aby se z ní kochal výhledy na krásy okolní krajiny…

(RaBe: Minigalerie rozhleden)

U nás v Minigalerii rozhleden na žádný kopec lézt nemusíte a přitom budete mít kolem sebe spoustu rozhleden jako na dlani… a třeba vás to nastartuje na nějaký ten kopec ke skutečné rozhledně vystoupit…

Filozofie záměru

Minigalerie rozhleden přímo navazuje a rozvíjí aktivity již zrealizovaného našeho česko-slovenského projektu "Interaktivní 3D databáze rozhleden česko-slovenského pohraničí“, jehož výstupem bylo zmapování rozhleden ve společném příhraničí České a Slovenské republiky, spojené s tvorbou 18 modelů těchto úchvatných staveb.
 
Na obou stranách společné česko-slovenské hranice neexistuje ucelená koordinace postupů poskytování kvalitních informací o rozhlednách a výhledových místech, o něž začal být v posledních několika letech mezi laickou veřejností obrovský zájem. V globálu se dá říci, že propagace a poskytování kvalitních informací v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky je řešena spíše lokálně, např. na úrovni jednotlivých obcí, v jejichž katastrech rozhledny stojí a to formou drobných propagačních tiskovin. A tuto skutečnost chceme našim společným úsilím zlepšit.
 
Prostřednictvím naší Minigalerie rozhleden usilujeme o integraci kulturního, historického a architektonického dědictví se současným pojetím budování rozhleden; napomůžeme „nasát“ atmosféru krás a jedinečnosti těchto objektů a věříme, že zvýšíme zájem veřejnosti zabývat se vlastní historií s možností vytvoření "odrazového" můstku pro poznání reálného světa existujících a funkčních rozhleden v kontextu propagace a rozvoje partnerské spolupráce organizací napříč spektrem socioekonomických aktivit současné občanské společnosti.
 
Tak jako při předešlých projektech, tak i zde, s námi spolupracuje náš dlouholetý zahraniční partner - Matúšovo kráľovstvo o.z., které pozoruhodným způsobem rozvíjí svůj areál Parku miniatur v obci Podolie nedaleko Pieštian na straně slovenské.

A třeba brzká setkáni…

... pokud si dnes čtete tyto řádky, doufáme, že Vás jednou - dříve či později - v naší Minigalerii rozhleden s radostí přivítáme, ať už jako návštěvníky při pěším nebo cykloturistickém individuální, rodinném či školním výletě, spojeným s poznáním největších moravských lázní Luhačovic...
...najdete nás zde (mapa).
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika prostřednictvím Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
 
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
01. 01. 2024
s dostatkem zdraví a štěstí, ale i úsměvu !
01. 06. 2023
Informujeme návštěvníky, že Minigalerie rozhleden je
31. 03. 2023

Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se...

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.