Reference

Za dobu existence našeho sdružení se nám podařilo přímo realizovat či partnersky spolurealizovat několik zajimavých projektů směřovaných převážně do oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Naše aktivity nepostradají myšlenku, originalitu a přidanou hodnotu v netradičnosti jejich prezentace, o čemž se může každý v reálné prostoru přesvědčit.

Snahou všech realizací je zajimavou a srozumitelnou formou prezentovat geografické informace z konkrétního území všem cílovým skupinám napříč lidskou společností bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnostního cítění či politického přesvědčení.

Vlastní realizace a spolurealizace

 • Infrastruktura turistických a cykloturistických tras
  (cca 60 infotabulí rozmístěných v území mikroregionů Bojkovsko, Jižní Valašsko, Luhačovske Zálesí a Východní Slovácko)
  OP Intrerreg IIIA ČR – SR, 2005.
 • Rozhledna Pepčín
  (studie dostupnosti)
  obce a města Uherskobrodska, 2008.
 • Na kole Uherskobrodskem
  (tématický informační cyklomateriál okolí města)
  Město Uherský  Brod, 2010.
 • Naučné stezky okolím Uherkého Brodu
  (terénní průzkum a analýza prostředí)
  Město Uherský Brod, 2011.
 • Královstvím rozhlednovým – 1. a 2. etapa
  tvorba mini NS s tématem rozhleden, realizace místní rozvojové strategie MAS Luhačovské Zálesí, Program rozvoje venkova a SZIF, 2012-14.

Přeshraniční spolupráce

 • Prezentace Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty v Národní radě SR
  (tvorba propagačního rollup)
  Region Biele Karpaty (SR), 2009.
 • Hradná cesta v Euroregióně Bílé–Biele Karpaty
  (prezentacia konkrétných produktov)
  Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
 • Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikatmi ER
  Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
 • Rozhlaďne, vrcholy a chaty v Euroregióně Bílé – Biele Karpaty
  (tip na výlet - průvodce)
  Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2010.
 • Blind Friendly Interior
  SINA Nitra n.o. (SR), Nadace NATO Charity Bazaar Brusel; JS spolurealizátor projektu; projekt zaměřený na vytvoření interiéru přátelského k nevidícím, 2014.
 • Labyrintem Jurkovičova světa
  JS předkladatel a nositel projektu, Fond malých projektů OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, 2022-23.

 

  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
01. 01. 2024
s dostatkem zdraví a štěstí, ale i úsměvu !
01. 06. 2023
Informujeme návštěvníky, že Minigalerie rozhleden je
31. 03. 2023

Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se...

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.