Aktuality

24. 7. 2014 19:47

Blind Friendly Interior - tisková zpráva


V stredu 16. júla 2014 sa v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. uskutočnilo spoločenské stretnutie zástupcov SINA Nitra n.o. a ich hostí pri príležitosti uvedenia do života projektu Blind Friendly Interior (Interiér priateľský k nevidiacim), ktorý podporila Nadácia NATO Charity Bazaar Brusel.

Preto medzi hosťami boli brigádny generál Jindřich Joch z generálneho štábu Ozbrojených síl SR a veliteľ vojenského útvaru 4405 Nitra plukovník Miroslav Lorinc. Mesto Nitra reprezentovali viceprimátor Ján Vančo a poslankyňa MZ Anna Šmehilová. Zakladateľa n.o. Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska reprezentovali jej najvyšší predstavitelia - predseda Branislav Mamojka a prvý podpredseda Milan Měchura, nechýbali ani ďalší jej funkcionári a členovi, čiže ľudia, ktorý bude výsledok projektu slúžiť.

Na úvod riaditeľ n.o. Josef Zbranek stručne zrekapituloval osemročnú históriu SINA Nitra n.o. a potom predstavil výsledky zrealizovaného projektu.

Za dotáciu vo výške 7.100 €, ktorú zástupcovia n.o. prevzali 27. januára t.r. na Donation Ceremony v sídle NATO v Bruseli, bolo zabezpečený nový nábytok do spoločenskej miestnosti SINA Nitra a to 8 skríň, 8 stolov, 32 stoličiek a kuchynská linka. Nábytok je prispôsobený potrebám zrakovo postihnutých návštevníkov najmä z hľadiska bezpečnosti a mobility. Charakterizujú ho guľaté rohy, posuvné dvere a jednoduchá manipulácia s ním.

Nosnou ideou projektu je zriadenie stálej expozície miniatúr známych svetových a slovenských stavieb, čím chce projekt nevidiacim ľuďom sprístupniť aspoň malú čiastočku sveta, ktorý je im utajený. Do svojich rúk môžu vziať bruselské Atómium, aténsku Akropolu, Víťazný oblúk v Paríži či pohrebisko Stonehenge. Zo slovenských stavieb je tu rozsiahly komplex Oravského hradu, s ktorým kontrastuje model zvonice vo Východnej.

Poznámka JS:
Tato část projektu byla, mimo Oravský hrad, realizována naším sdružením Jurkovičův svět.