Aktuality

15. 4. 2014 20:25

Baťove cyklotrasy - genarálna obnova a modernizacia cyklotras v území posobenia Baťu - Horná Nitra - Zlín


Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.

Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, o.s. a obec Uhrovec.

V oblasti sa vybrali cykloturistické trasy pre generálnu obnovu a modernizáciu. Medzi obnovovanými trasami bola hlavne Ponitrianska cyklomagistrála, zrealizovali sa aj 3 cyklopoludníky. Zrekognoskovaných, obnovených a zmodernizovaných bolo78 km cykloturistických trás.

Na území Regiónu Biele Karpaty boli gps domerané, spracované a umiestnené na cykloportál TN.sk. Doplnil sa tak ďalšími 9 trasami projekt riešený v roku 2012.

V závere projektu bol vydaný voľne sťahovateľný elektronický sprievodca  „Bicyklom po stopách Baťovcov v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty“.  Sprievodca naviguje k 15 lokalitám v riešenom území, ktoré sú spojené s pôsobením Baťovcov v danej lokalite a ďalším zaujímavým lokalitám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto lokalít.  Sprievodca zavedie návštevníka do Zlína, mimo iného do Múzea Jihovýchodní Moravy, kde je stála expozícia "Princíp Baťa", ale aj na Baťov mrakodrap a na jeho vyhliadkovú terasu. Pozrieme si i miesta, kde kedysi stála rozhľadňa – letecký maják a aj pozostatky zo stavby predvojnovej diaľnice. Na Slovensku poputujeme v okolí Partizánskeho a Bojníc.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.