Aktuality

28. 10. 2014 14:37

Publicita cykloturistických tras v pohraničí SR - ČR


Cykloturistika je dominantnou aktivitou aktívneho cezhraničného cestovného ruchu. Na hranici SR – ČR sa nachádzajú tisícky kilometrov legálne a vzájomne prepojených cykloturistických trás. Chýba však ich aktuálna publicita a propagácia.

Preto po pilotných cykloportáloch v Žilinskom a Trenčianskom kraji vďaka projektu „Publicita cykloturistických trás v pohraničí SR – ČR“ pribudol aj cykloportál prezentujúci cykloturistické trasy v Trnavskom kraji a trasy v priľahlom českom pohraničí.

Vďaka projektu sa umiestnilo pre široké spektrum jednotlivcov i organizácií prvých 29 cykloturistických trás z toho 26 v dĺžke 401,94 km na Slovensku a 60,3 km v Českej republike.Postupne budú na portáli pribúdať ďalšie cykloturistické trasy.

Pri každej cyklotrase sú popísané jej technické údaje – farba, evidenčné číslo, dĺžka, prevýšenie, určenie a náročnosť, je pri nej mapka, výškový profil a textový popis. Pri každej cyklotrase sú aj ilustračné fotografie a voľne sťahovateľný GPS track vo formáte *gpx.

Adresa na webe je: tt.cykloportal.sk

Projekt bol relizovaný ako mikroprojekt Slovenským cykloklubom v partnerstve s občianskym združením Jurkovičův svět, o.s. a bol podporený v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 z Fondu mikroprojektov spolufinancovaného Európskou úniou.