Labyrintem Jurkovičova světa

Dokončený malý projekt přispěje ke zvýšení atraktivnosti a povědomí o historickém, kulturním a přírodníím dědictví přeshraničního regionu podél společné česko-slovenské hranice a propagující tyto atraktivity formou multimediálních prezentací.

Co nás vedlo k realizaci?

Reálná zkušenost - celkově stále relativně nízké povědomi o "menších" atraktivitách na společné česko-slovenské hranici ze strany jeho přespolních návštěvníků, ale i obytatel území.
V tomto území je spousta malých a velmi atraktivních míst, které si zaslouži pozornost za dodržení pravidel šetrných forem cestovního ruchu.
 
V rámci realizace projektu byl vytvořen soubor video spotů vzájemně a multispektrálně propojující místa ve společném česko-slovenském příhraničí. Pomocí leteckého bezpilotního zařízení bylo pořízeno množství dat k téměř 65 lokalitám a objektům historického, kulturního a přírodního dědictví, z nichž následně na základě vytvořených scénářů vzniklo 6 tematických a geograficky navazujících video spotů:

Mimo to vznikl i velmi přehledný tištěný soubor informací, který prezentuje a propaguje více či méně známe pozoruhodnosti a atraktivity na obou stranách společné hranice v místě působnosti obou partnerů; je vněm zastoupeno 45 lokalit spjatých nejen s životem a dílem D. S. Jurkoviče, ale i jiná místa s hrady, zámky, vrcholy, chatami, rozhlednami, kostely či muzei v podtextu bloudění, poznávání a rozhlížení se po společném česko-slovenském příhraničí.

Projekt přímo navazuje a rozvíjí dlouhodobé aktivity přeshraniční spolupráce obou partnerů v oblasti cestovního ruchu s důrazem na kulturní a přírodní dědictví. Infomateriál je velmi pozitivně hodnocen jeho majiteli z řad obyvatel i návštěvníků přeshraničního regionu.

Tak jako při předešlých projektech, i zde s námi spolupracoval náš dlouholetý zahraniční partner - Matúšovo kráľovstvo o.z., které pozoruhodným způsobem rozvíjí v obci Podolie nedaleko slovenských Pieštian svůj Park miniatur.

A kdy?

Realizace proběhla v období květen 2022 až březen 2023.

Výstupy lze vzhlédnout v plném rozlišení při návštěvě naší Minigalerie rozhleden.

Realizací malého projektu vznikly 2 produkty zhodnocující potenciál kulturního a přírodního dědictví č-s. příhraničí, došlo k upevnění probíhající kvalitní spolupráce mezi stávajícími partnery v oblasti cestovního ruchu a bylo stimulováno zvýšení atraktivity území nejen pro návštěvníky a obyvatele příhraničního území.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, prostřednictvím Fondu malých projektů, spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
 
 
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
01. 01. 2024
s dostatkem zdraví a štěstí, ale i úsměvu !
01. 06. 2023
Informujeme návštěvníky, že Minigalerie rozhleden je
31. 03. 2023

Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se...

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.